Car-O-Liner Academy

Mer än 50 träningscenter runt om i världen.

COL_Academy.jpg

Car-O-Liner Academy erbjuder utbildningsprogram för:

                 

col-academy-001.jpg

         • Reparationstekniker
         • Försäkringspersonal
         • Tekniska instruktörer
         • Skolor inom fordonsindustrin
         • Car-O-Liners organisation 

 

Vid kollisionsskada är det reparations-teamets kompetens, kunskap och utbildning som garanterar säkra resultat av hög kvalitet. Men i den snabbt föränderliga bilvärlden är kunskapen ofta kortlivad och då måste kollisionsreparations-tekniker hållas uppdaterade om nya material, produkter, metoder och ha en utmärkt kännedom kring processerna inblandade i moderna fordonsreparationer. Endast kontinuerliga uppdateringar och utbildning kommer att säkerställa en säker verkstad som bemannas av utbildade och motiverade individer.

För Car-O-Liner är det viktigt att ha ett väl etablerat nätverk av utbildningscenter för att förbli nära marknaden och kunden samt biltillverkare och andra intressenter. Car-O-Liner Academy kan hittas i:

 • Wixom, MI USA
 • Göteborg, Sverige
 • Stockstadt, Tyskland 
 • Bangkok, Thailand
 • Beijing, Kina
 • Seoul, Korea 

Regional och lokal produktutbildning

För bokning av kurser eller andra krav, kontakta din marknads- eller försäljningsorganisation, se
Global Training.

För marknadsanpassade utbildningsprogram, bokning av certifikat, etc. Kontakta:

Martin Altås
Global Academy Manager 
Telefon: +46 31-721 1013
E-mail: martin.altas@car-o-liner.se