Certifiering & Utbildning

The Power of Knowledge!

academy 2016-01.jpg

"Vår vision - kunniga och högt motiverade

kollision reparationspersonal över hela världen"

 

 

 

 

 

Moderna reparationsmetoder - Knowledge is power

Syftet med våra träningscenter är att öka kunskapen om kollisionsreparationer, vilket resulterar i:

  • Högkvalitativa reparationer
  • Ökad lönsamhet
  • Förbättrad motivation bland de anställda
  • Ett incitament för varje deltagande individ

Med fokus på effektiv anvandandet av produkter, metoder och processer, våra kurser innehåller:

  • En mix av teori och praktiska övningar
  • När man utbildar stora grupper, anpassar vi innehållet för att möta kundens önskemål
  • Utbudet av kurser kan också skräddarsys för att passa dig och ditt företag
  • Varje kurs avslutas med ett skriftligt / praktiskt prov. Vid godkännandet, tilldelas ett butildningbevis för Car‑O‑Liner Academys globala utvecklingsprogram

 

Car-O-Liner Academy och andra utbildningscentrum finns runt om i världen.

 

karta-COL-academy-2015-01-14


Regional och lokal metod- och produktutbildning

För ifnormation om kurser utanf för Sverige se Global Training>.

För marknadsanpassade utbildningsprogram, bokning av certifikat, etc. Kontakta:

Martin Altås
Global Academy Manager 
Telephone: +46 31-744 1013
E-mail: academy@car-o-liner.se